משלוחים מהירים לכל הארץ🍭 איסוף עצמי מת״א🍭 wolt ת״א והסביבה
2024-03-16T18:18:00+02:00
שם הפעילות - בית הממתקים של Sweetweet

התקנון נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

1. הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
"עורכת הפעילות"         סוויטוויט גרופ בע"מ
"מפעילת האתר"           סוויטוויט גרופ בע"מ
"משתתף"                    הפעילות פתוחה לכל אדם בגיר או קטין שקיבל אישור הורהו או אפוטרופוסו החוקי מראש, בעל חשבון ברשת החברתית אינסטגרם או ביישומון טיקטוק ונוטל חלק בפעילות (הנערכת באינסטגרם ובטיקטוק) והכל בהתאם להוראות תקנון זה.

הפעילות
במסגרת הפעילות, יתבקשו העוקבים בטיקטוק ובאינסטגרם של המותג, לספר בתגובות מה היו עושים עם בית הממתקים של Sweetweet, בין אם זה להם, או למישהו אחר שהם אוהבים
10 העוקבים הכי מפתיעים, מקוריים ומרגשים, יקבלו אותו ליום מתוק, למתי שיבחרו במהלך השנה

"אתר הפעילות"  עמוד האינסטגרם של Sweetweet - https://www.instagram.com/sweetweet.israel/
עמוד הטיקטוק של Sweetweet:


הפרס 
הזוכים יקבלו את בית הממתקים, מלא בחטיפים, מתוקים, שתייה והפתעות ליום מיוחד לבחירתם.
* הפרס יוענק לזוכים ל-6 שעות בלבד.
* הזוכים רשאים לוותר על הארון ולזכות בתכולת הארון בלבד.
* תכולת הארון צפויה להשתנות בהתאם למלאי ולמוצרים הקיימים במגוון
* סך שווי המוצרים שיקבלו בפרס הינו 2,500₪

"ועדת השיפוט" צוות שופטים של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וכפי שיקבע על ידה.

2. תקופת הפעילות
2.1. הפעילות תיערך בין התאריכים יום ש' 16.3.2024 ועד יום א- 31.3.2024 (להלן: "תקופת הפעילות)
2.2.  מובהר בזאת סוויטוויט גרופ בע"מ, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3. השתתפות בפעילות

3.1. בפעילות יהיה רשאי להשתתף מי שעמד בתנאים המצטברים הבאים במסגרת תקופת הפעילות:
3.2.  אדם בגיר או קטין שקיבל אישור הורהו או אפוטרופוסו החוקי מראש, בעל חשבון אינסטגרם ו/או חשבון טיקטוק.
3.3.  עוקב אחר עמוד האינסטגרם והטיקטוק של המותג
3.4.   כתב.ה תגובה בפוסט הפעילות באינסטגרם או בטיקטוק של המותג בהתאם להוראות תקנון זה.
3.5.   רק 10 משתתפים יכולים לזכות בפעילות ולקבל את הפרס אשר מצוינים בתקנון.
3.6 המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.
3.7.  עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
3.8.   בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות או מפעילת האתר, תהיה סוויטוויט גרופ בע"מ רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד סוויטוויט גרופ בע"מ כאמור לעיל.
3.9.  בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות המבצע ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות ו/או לעוזר לעורכת הפעילות ו/או יזין נתונים לא נכונים, יהיו עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כאמור לעיל.
3.10.  במידה ועורכת הפעילות ו/או מי מטעמה תזהה פעילות שאינה חוקית ו/או ניסיון לפרוץ את המערכת ו/או ניסיון להזין נתונים שאינה נכונים ו/או שימוש בנתונים לא נכונים וכדומה תחסום עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה באופן מידי את המשתתף והמשתתף לא יוכל להמשיך להשתתף בפעילות בכל תקופת הפעילות.
3.11. עורכת הפעילות הינה הקובעת הבלעדית לתוכן שיאושר במסגרת הפעילות. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד סוויטוויט גרופ בע"מ כאמור לעיל.

4. תיאור הפעילות וועדת השיפוט
4.1. במסגרת הפעילות, עורכת הפעילות תעלה עם פוסט בטיקטוק ובאינסטגרם בו  תזמין את העוקבים לספר בתגובות מה היו עושים עם בית הממתקים של Sweetweet, בין אם זה להם, או למישהו אחר שהם אוהבים
10 העוקבים הכי מפתיעים, מקוריים ומרגשים, יקבלו אותו ליום מתוק, למתי שיבחרו במהלך השנה4.2. לאורך תקופת הפעילות (16/03/2024-31/03/2024) תבחר ועדת השיפוט, שתורכב מצוות של 2 שופטים מטעם עורכת הפעילות לפי בחירתה ו-2 שופטים מטעם מפעילת האתר ולפי שיקול דעתה הבלעדיים תבחר  את הזוכים בפעילות.  הבחירה תבוצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הועדה.
4.3. הוועדה תתכנס לאורך תקופת הפעילות ותצפה במשתתפי הפעילות שהתקבלו בשבוע שחלף נכון לאותו רגע.
4.4. הזוכים יפורסמו במהלך תקופת הפעילות בעמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות באמצעות סטורי עם תיוג של הזוכים, לאורך כל תקופת הפעילות.
4.5. הועדה תכריז על 10 זוכים בפעילות, במסגרת הודעה פרטית לזוכה דרך האינסטגרם.