משלוחים מהירים לכל הארץ🍭 איסוף עצמי מת״א🍭 wolt ת״א והסביבה
2023-05-21T11:01:15+03:00

 WISH תקנון פעילות עלון סוויטבוקס

 

התקנון נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

1.                  הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"עורכת הפעילות"         סוויטוויט גרופ בע"מ

"מפעילת האתר"           סוויטוויט גרופ בע"מ

"משתתף"                    הפעילות פתוחה לכל אדם בגיר או קטין שקיבל אישור הורהו או אפוטרופוסו החוקי מראש, בעל חשבון ברשת החברתית אינסטגרם או ביישומון טיקטוק ונוטל חלק בפעילות (הנערכת באינסטגרם ובטיקטוק) והכל בהתאם להוראות תקנון זה.

 

"הפעילות"                   במסגרת הפעילות כל רוכש של סוויטבוקס wish, יקבל עלון עם פירוט הפעילות, במסגרתו יצטרך המשתתף להשלים את הסיפור בעלון ולשלוח את המשך הסיפור בהודעה באינסטגרם של Sweetweet.israel. המשתתפים שיכתבו את המשך הסיפור הכי יצירתי ומיוחד יזכו בפרס.

 

"אתר הפעילות"            עמוד האינסטגרם של sweetweet - https://www.instagram.com/sweetweet.israel/

 

"הפרס"                       כרטיס VIP זוגי לסרט בסינמה סיטי - יחולקו סה"כ 3 כרטיסים זוגיים במהלך הפעילות

"ועדת השיפוט"            צוות שופטים של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וכפי שיקבע על ידה.

2.                      תקופת הפעילות

2.1.                הפעילות תיערך בין התאריכים יום א' 17.11.2021, ועד יום א' 01.01.2022 (להלן: "תקופת הפעילות").

2.2.                מובהר בזאת סוויטוויט גרופ בע"מ, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.                      השתתפות בפעילות

3.1.                בפעילות יהיה רשאי להשתתף מי שעמד בתנאים המצטברים הבאים במסגרת תקופת הפעילות:

3.2.                אדם בגיר או קטין שקיבל אישור הורהו או אפוטרופוסו החוקי מראש, בעל חשבון אינסטגרם ו/או חשבון טיקטוק.

3.3.                כתב הודעה עם בה כתב המשך לסיפור אשר מופיע בעלון שנמצא בסוויטבוקס wish ושלח לאינסטגרם של Sweetweet.israel בהתאם להוראות תקנון זה.

3.4.                רק 3 משתתפים יכולים לזכות בפעילות ולקבל את הפרס אשר מצוינים בתקנון.

3.5.                המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.

3.6.                עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

3.7.                בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות או מפעילת האתר, תהיה סוויטוויט גרופ בע"מ רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד סוויטוויט גרופ בע"מ כאמור לעיל.

3.8.                בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות המבצע ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות ו/או לעוזר לעורכת הפעילות ו/או יזין נתונים לא נכונים, יהיו עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כאמור לעיל.

3.9.                במידה ועורכת הפעילות ו/או מי מטעמה תזהה פעילות שאינה חוקית ו/או ניסיון לפרוץ את המערכת ו/או ניסיון להזין נתונים שאינה נכונים ו/או שימוש בנתונים לא נכונים וכדומה תחסום עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה באופן מידי את המשתתף והמשתתף לא יוכל להמשיך להשתתף בפעילות בכל תקופת הפעילות.

3.10.             עורכת הפעילות הינה הקובעת הבלעדית לתוכן שיאושר במסגרת הפעילות. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד סוויטוויט גרופ בע"מ כאמור לעיל.

4.                      תיאור הפעילות וועדת השיפוט

4.1.                במסגרת הפעילות עורכת הפעילות תצרף עלון עם הפעילות בכל סוויטבוקס wish בו נזמין את הרוכשים להשלים את הפעילות אשר מפורטת בעלון, הסיפור המקורי ביותר אשר ישלח בהודעה באינסטגרם של Sweetweet.israel יזכו בפרסים.

4.2.                לאורך תקופת הפעילות (17/11/2021-1/1/2022) תבחר ועדת השיפוט, שתורכב מצוות של 2 שופטים מטעם עורכת הפעילות לפי בחירתה ו-2 שופטים מטעם מפעילת האתר ולפי שיקול דעתה הבלעדיים תבחר  את הזוכים בפעילות.  הבחירה תבוצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הועדה.

4.3.                הוועדה תתכנס לאורך תקופת הפעילות ותצפה במשתתפי הפעילות שהתקבלו בשבוע שחלף נכון לאותו רגע.

4.4.                הזוכים יפורסמו במהלך תקופת הפעילות בעמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות באמצעות סטורי עם תיוג של הזוכים, לאורך כל תקופת הפעילות.

4.5.                הועדה תכריז על 3 זוכים בפעילות, במסגרת הודעה פרטית לזוכה דרך האינסטגרם.

 

 

WISH תקנון פעילות מעטפת הקסם סוויטבוקס

 

התקנון נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

2.                  הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"עורכת הפעילות"         סוויטוויט גרופ בע"מ

"מפעילת האתר"           סוויטוויט גרופ בע"מ

"משתתף"                    הפעילות פתוחה לכל אדם בגיר או קטין שקיבל אישור הורהו או אפוטרופוסו החוקי מראש, בעל חשבון ברשת החברתית אינסטגרם או ביישומון טיקטוק ונוטל חלק בפעילות (הנערכת באינסטגרם ובטיקטוק) והכל בהתאם להוראות תקנון זה.

 

"הפעילות"                   במסגרת הפעילות כל רוכש של סוויטבוקס wish, יקבל מעטפה וגלויה עם פירוט הפעילות, במסגרתו יצטרך המשתתף לשלוח ל Sweetweet את המשאלה שהם רוצים ש Sweetweet יגשימו להם וישלחו את המעטפה בדואר לידי סוויטוויט, דוד חכמי 6 ת"א. המשתתפים שיכתבו וישלחו בדואר את המשאלה הכי מרגשת ומיוחדת יזכו בפרס.

 

"אתר הפעילות"            עמוד האינסטגרם של sweetweet - https://www.instagram.com/sweetweet.israel/

 

"הפרס"                       מימוש משאלה של המשתתף או פרס אחר לפי ראותו עיניו של מפעיל הפעילות

"ועדת השיפוט"            צוות שופטים של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וכפי שיקבע על ידה.

5.                      תקופת הפעילות

5.1.                הפעילות תיערך בין התאריכים יום א' 17.11.2021, ועד יום א' 01.04.2022 (להלן: "תקופת הפעילות").

5.2.                מובהר בזאת סוויטוויט גרופ בע"מ, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.                      השתתפות בפעילות

6.1.                בפעילות יהיה רשאי להשתתף מי שעמד בתנאים המצטברים הבאים במסגרת תקופת הפעילות:

6.2.                אדם בגיר או קטין שקיבל אישור הורהו או אפוטרופוסו החוקי מראש, בעל חשבון אינסטגרם ו/או חשבון טיקטוק.

6.3.                שלח את המשאלה שלו בדואר על גבי הגלויה אשר נמצאת בסוויטבוקס wish לסוויטוויט, דוד חכמי 6 ת"א

6.4.                כמות הזוכים אשר יכולים להשתתף בפעילות ולקבל את הפרסים המצוינים בתקנון תקבע ע"י מפעילת הפעילות.

6.5.                המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.

6.6.                עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

6.7.                בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות או מפעילת האתר, תהיה סוויטוויט גרופ בע"מ רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד סוויטוויט גרופ בע"מ כאמור לעיל.

6.8.                בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות המבצע ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות ו/או לעוזר לעורכת הפעילות ו/או יזין נתונים לא נכונים, יהיו עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כאמור לעיל.

6.9.                במידה ועורכת הפעילות ו/או מי מטעמה תזהה פעילות שאינה חוקית ו/או ניסיון לפרוץ את המערכת ו/או ניסיון להזין נתונים שאינה נכונים ו/או שימוש בנתונים לא נכונים וכדומה תחסום עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה באופן מידי את המשתתף והמשתתף לא יוכל להמשיך להשתתף בפעילות בכל תקופת הפעילות.

6.10.             עורכת הפעילות הינה הקובעת הבלעדית לתוכן שיאושר במסגרת הפעילות. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד סוויטוויט גרופ בע"מ כאמור לעיל.

7.                      תיאור הפעילות וועדת השיפוט

7.1.                במסגרת הפעילות עורכת הפעילות תצרף גלויה עם מעטפה עם הפעילות בכל סוויטבוקס wish בו נזמין את הרוכשים להשלים את הפעילות אשר מפורטת בגלויה, המשאלה המקורית והמרגשת ביותר אשר תשלח בדואר לסוויטוויט, דוד חכמי 6 ת"א יזכו בפרסים.

7.2.                לאורך תקופת הפעילות (17/11/2021-1/4/2022) תבחר ועדת השיפוט, שתורכב מצוות של 2 שופטים מטעם עורכת הפעילות לפי בחירתה ו-2 שופטים מטעם מפעילת האתר ולפי שיקול דעתה הבלעדיים תבחר  את הזוכים בפעילות.  הבחירה תבוצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הועדה.

7.3.                הוועדה תתכנס לאורך תקופת הפעילות ותצפה במשתתפי הפעילות שהתקבלו בשבוע שחלף נכון לאותו רגע.

7.4.                הזוכים יפורסמו במהלך תקופת הפעילות בעמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות באמצעות סטורי עם תיוג של הזוכים, לאורך כל תקופת הפעילות.

7.5.                הועדה תכריז על הזוכים בפעילות, במסגרת הודעה פרטית לזוכה דרך האינסטגרם.

 

 

2.                      איתור הזוכים עבור שתי הפעילויות

7.6.                איתור הזוכה ייעשה באמצעות שליחת הודעת תגובה של מנהל התוכן עם הגולש הזוכה. מנהל התוכן יבקש את פרטיו המלאים של הזוכה : שם מלא, כתובת מלאה וטלפון.  

7.7.                עורכת הפעילות תנסה ליצור קשר עם הזוכה, בשעות העבודה המקובלות, ועל פי הפרטים האישיים שהוזנו על ידי המשתתפים. במידה והזוכה הינו קטין, יצירת הקשר תהיה עם האפוטרופוס וקבלת הזכייה תהיה כפופה לאישור האפוטרופוס.

7.8.                במידה ולא ייווצר קשר עם הזוכה, בתוך 48 שעות, או לא אותר ו/או אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות, תפסל זכייתו. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד איתור הזוכה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

7.9.                "יצירת קשר" – קיום שיחה בפועל עם הזוכה או עם האפוטרופוס. עורכת הפעילות לא תשאיר לזוכה הודעה בדבר זכייתו ולא תציג כל שאלה אלא לזוכה עצמו או במידה והזוכה קטין אזי לאפוטרופוסו.

7.10.             במידה והזוכה לא אותר ו/או לא עמד בתנאי התקנון, כאמור לעיל  - תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו. תתכנס ועדת השיפוט, לבחירת זוכה חדש כאמור בסעיף 4.3 ותחל באיתור הזוכה בהתאם לאמור בסעיף 2, וזאת עד למציאת זוכה סופי.

 

 

3.                      הפרסים

3.1.                הזכייה בפרס הינה לאחר עמידה בכל תנאי התקנון.

3.2.                סוויטוויט גרופ בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך.

3.3.                הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה.

3.4.                סוויטוויט גרופ בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

3.5.                מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, סוויטוויט גרופ בע"מ תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 

4.                      קניין רוחני

4.1.                סוויטוויט גרופ בע"מ אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר באמצעות האתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, אתה מאשר בעצם מסירתם כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. סוויטוויט גרופ בע"מ לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך. הנך מסכים כי כל שימוש בפרטים ובתמונה שיתבצע על סוויטוויט גרופ בע"מ לא יהווה הפרה של זכות כלשהי.

4.2.                הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי סוויטוויט גרופ בע"מ בגין כל שימוש שייעשה בפרטים האישיים שלך ו/או בתמונה ואו הסרטון שהעלית במסגרת אתר הפעילות, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת ממך ו/או לשלם לך תמורה בגין השימוש כאמור.

4.3.                בעת שימוש באתר עליך להקפיד שהתכנים המועלים על ידך הינם חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, חל איסור לשלוח את התכנים הבאים:

·           כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

·           כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

·           כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;

·           כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

·           סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

·           כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

·           כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

·           כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;

·           כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

·           כל תוכן העלול להטעות צרכן;

·           כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי שאינו קשור לר.ב דגנים בע"מ ו/או למוצריה;

·           כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

 

סוויטוויט גרופ בע"מ רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן שנשלח, אם הפרת את תנאי התקנון או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו או במי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על סוויטוויט גרופ בע"מ לפי כל דין.

5.                      צילום הזוכים ופרסומם

5.1.                סוויטוויט גרופ בע"מ תהא רשאית לפרסם באתר הטיקטוק ו/או עמוד האינסטגרם את שם הזוכה, תמונת הפרופיל שלו מיישומן הטיקטוק או עמוד האינסטגרם ו/או את התמונה שהעלה במסגרת השתתפותו בפעילות. מובהר, כי ר.ב דגנים בע"מ תהא רשאית שלא לפרסם כלל.

5.2.                עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה לפרסום שם, תמונה ו/או סרטון.

6.                      כללי

6.1.                בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

6.2.                סוויטוויט גרופ בע"מ ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

6.3.                ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או ד